Symboler och ordförklaringar

JENNY LAGERBERG

OM (AUM)

OM är ett välkänt hinduiskt tecken. Om-tecknet symboliserar universum eller världssjälen. För hinduer betyder OM andlig fullkomlighet, men även för buddhister är det en helig symbol.

Ordet OM används ofta som mantra vid meditationer. Och en annan stavning av ordet är AUM.
A står för skapande
U står för bevarande
M står för destruering eller upplösning

Det viktigaste och kraftfullaste av alla mantran.

OM (AUM) är allt, ursprunget, nuet, framtiden. Hela universum.

HAMSA


Hamsa (Fatimas hand) symboliserar gudomligt beskydd mot onda krafter och anses bringa tur. Hamsa är ett arabiskt ord som betyder "fem" och anspelar på antalet fingrar på handen och ofta är ett öga placerat i handflatans centrum. Fatima var dotter till den islamiska profeten Muhammed. Symboler med handen används bland annat som halssmycke och lyckoamulett och man kan även se den på exempelvis dörrposter för att hålla ondskan borta från hemmet.

BUDDHA


Buddha är sanskrit och betyder "den uppvaknade" eller "en som vaknat upp". Med det menar man en som vaknat upp inför verkligheten, en som vaknat upp ur okunnighetens sömn. Ordet används som hederstitel i flera tankesystem med indiskt ursprung, av vilka det mest kända är buddhismen, som fått sitt namn från just denna titel.


SAT NAM- mantra


Sat Nam är ett välkänt mantra inom kundalini yoga, det betyder “jag är sanning”.
Du vibrerar ljudet inom dig i takt med andningen. SAT på in-, NAM på utandning.
SAT betyder sanning och NAM står för namn eller identitet.
Man brukar översätta mantrat till svenska med ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”. Det blir som en positiv affirmation till dig själv.

OM MANI PADME HUM- mantra


Om mani padme hum betyder ”Juvelen i lotusblomman” och används för medkänsla och acceptans.

Men den egentliga definitionen är dess effekt. Och då är tolkningen:
”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”.

LIVETS TRÄD


Livets träd är en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom. Eftersom trädet ger frukt och frön som sen skapar nya träd så har även trädet blivit en symbol för odödlighet.

LOTUSBLOMMA

Inom Buddhismen ser man Lotusblomman som en symbol för andlig utveckling. Lotusblomman är en mycket gammal och välanvänd symbol i hela asien. Hinduismen är också full av lotussymboler. Den har rötterna i dyn och växer uppåt genom grumligt vatten för att blomma i solens och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till evigheten. Den öppna blomman symboliserar Buddhas öga som ser och vakar över allt.
Olika färger på lotusblommorna har också olika innebörder.

Vit: Mental och andlig renhet
Röd: Hjärtat, kärlek och barmhärtighet
Blå: Visdom och kontroll över sinnena
Lila: Mysticism
Rosa. Symboliserar Buddha själv, eller Den Högsta Gudomen.

RÅDJUR


Det vackra rådjuret är en symbol för Instinkt, oberoende och pånyttfödelse. Som graciös, skygg och snabb, har rådjuret symboliserat naturens krafter som människan inte kan underställa sig. Hornen som växer en bit varje år symboliserar pånyttfödelse och förnyelse. Rådjuren gäckar sin jägare och kan ibland förefalla som de antagligen bara uppenbarar sig eller bara försvinner från platsen på ett ögonblick.

MANDALA


En cirkel har varken början eller slut, den symboliserar evighet eller fullkomlighet. Cirkeln är också en symbol för jämlikhet, eftersom varje punkt på den befinner sig på samma avstånd från mittpunkten. Den sägs kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva.

GANESHA (GANAPATI)


Ganesha är en av hinduismens mest populära gudar.
Han är guden Shivas och gudinnan Parvatis son. Han är visdomens gud och hjälper människorna övervinna hinder.
Han står för lycka och skänker framgång.

Lakshmi


Ordet Lakshmi är sanskrit och betyder mål. Hon kallas även ibland för ”Shri” som betyder ”Den Lyckobringande”. Det som kännetecknar Lakshmi är lotusblomman som är gudinnans särskilda blomma och hon kallas ibland även för ”Lotusen”. Hon avbildas oftast sittande eller stående på en blommande lotus. Hon har fyra armar där två av dem håller i lotusblommor. Lotusblomman står för renhet, fruktbarhet och andlig makt.

SRI YANTRA

SRI YANTRA 
är den heligaste och mest lyckobringande geometriska symbolen.

Yantra är en mikroskopisk bild av makrokosmos. Det är en helig geometrisk symbol som harmonierar och är i resonans med specifika aspekter av Guds kosmiska energier. Den används ofta vid meditation, då det hjälper sinnet att fokusera och komma i samklang med Guds skapelse.

Yan betyder form, och tra betyder befria (sanskrit).

SRI YANTRA skänker lycka, välgång och symboliserar gudinnan Lakshmi.

Clairvoyance (Klärvoajans) 

...innebär att ha ett klarseende, alltså allt kunna se klart. Du får fram fakta om personer eller platser. Som ett sjätte sinne där man får till sig inre bilder eller filmer som kan beskriva saker som kommer att ske i framtiden eller saker som redan har hänt. Detta kan också visa var borttappade saker finns, eller vad som gömmer sig tex bakom en dörr eller i en låda. Man kan uppleva det som att man färdas till den plats som man får upp information om och ser hur området ser ut, eller som att du själv upplever vad den personen som du söker information om har upplevt.

 

 

 

Clairaudience 

...innebär att man får till sig information genom sin hörsel och därigenom kan lämna bevis om personer, platser etc.  Du kan höra klara röster och få information därigenom.

 

Clairsentience 

...betyder att man känner in information. Du kan ha en stark magkänsla av något som skall ske, eller kan helt enkelt känna av saker som du inte riktigt kan förklara. Du kan även känna av andras känslor, energier, dofter etc. Du känner av allt fysiskt i din egen kropp genom något eller flera av dina sinnen som hörsel, lukt, smak, känsel eller synen.

Sanskrit


Sanskrit är ett äldre skriftspråk som har använts i religiösa skrifter inom hinduismen i Indien.

Man kan säga att det är indiernas klassiska fornspråk. Vissa religiösa texter finns fortfarande som är skrivna på sanskrit. Den europeiska motsvarigheten säger man är latin, 

Ordet sanskrit är fornindiska och betyder "det ordnade, reglerade". 

Sanskrit är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken.

Chakra


Ordet chakra betyder livsenergihjul och består av olika enerigcentra som alltid är i rörelse.

Vi pratar ofta om 7 chakran men i själva verket så finns det mängder.


De 7  huvudchakrana kan vi öppna och stänga med hjälp av tankens kraft.

Kroppens chakran har olika färger och frekvenser. 

Det går från lägre frekvens i rotchakrat som sitter längst ner till högre frekvens uppe vid kronchakrat på hjässan.


Genom chakrana flödar och fördelas energin ut i resten av kroppen

där varje vibrationsnivå motsvarar en färg i regnbågen.

All materia är ljus som vibrerar i olika frekvenser.

Det vi upplever lagrar vi som erfarenheter i våra chakran, och de spelar var och en sin egen roll där varje chakra har sin egen betydelse för vårt fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnande, de 7 chakrana påverkar varandra inbördes och samspelar i högsta grad med vår personlighet


Kronchakrat Sahasrara

Färg: Violett

Plats: Toppen av hjässan,

Nyckelord: Enhet med allt, gud och frid

Kronchakrat är centrum för inspiration andlighet, energi, healing, kontakt med universum. Det är den förenande länken till ditt högsta och bästa jag, dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet, låta andligheten bli en del av oss samt låta den vägleda oss. Kron-chakrat är ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakrana, kronchakrat har förbindelse med hypofysen.


Pannchakrat Ajna

Färg: Kungsblått,

Plats: Mitt i pannan

Nyckelord: Medvetande, intuition och bevittnande

Det är centrum för högre intuition, inre vägledning, energier, andlig medvetenhet, fantasi och ljus. Hjälper oss att se oss själva som vi är och att  hitta vårt inre lugn och harmoni. Det är visdomens chakra och har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Det hjälper oss att lyssna på den inre rösten, hjälper oss att skilja på de tankar som har sitt ursprung i rädsla

från det som kommer från vår inre styrka.

Obalans kan visa att vi inte litar på vår inre vägledning och mediala förmågor,

det kan fysiskt visa på problem med huvudvärk, öronproblem synfel, bihåleproblem.


Halschakrat Visshudha

Färg: Klarblått

Plats: Halsen

Nyckelord: Kommunikation, inre vägledning och kreativitet

Halschakrat är centrum för sann kommunikation, ljud och skapande uttryck via tanke, tal och skrift, visar hur vi tar in och för ut värderingar och kunskap, det är vårt centrum för känslor som tillit, glädje, accepterande och förlåtelse

Obalanser kan yttra sig som stamning, röst- och talproblem, svårigheter att kommunicera, problem med att uttrycka vad man tycker och känner och att sätta gränser mot andra personer, kan även fysiskt visa på problem med struma, halsont, heshet, munsår, skolios, nackvärk och stämbandsbesvär.


Hjärtchakrat Anahata

Färg: Grönt

Plats: Mitt i bröstkorgen

Nyckelord: Balans, harmoni och kärlek

Hjärt-chakrat är själens mottargarcentrum och känslocentrum och har stor betydelse för vår hälsa och styrka, det chakra som lär oss att leva med kärlek och medkänsla och harmoni. Att älska sig själv och andra, inre trygghet, egenväde och glädje. det är vårt centrum för känslor som  tillit, glädje, accepterande och förlåtelse. Den starkaste kraften vi äger är kärleken. 

Obalans kan handla om relationsproblem, depression, att ej vara i kontakt med sina känslor,

svårt att se någon mening med livet, det kan fysiskt visa på högt blodtryck, hjärt och lungsjukdomar,

astma. allergi, bröstsjukdomar, problem med axlar och armar.


Solar plexuschakrat Manipura

Färg: Gult

Plats: Solar plexus

Nyckelord: Vilja, personlig kraft och koncentration

Det här chakrat hjäper oss att våga, och att tro på oss själva, det ger inspiration, livsglädje, viljestyrka och framåtanda.

Det är vårt utåtriktade chakra som söker social kontakt, gemenskap och kommunikation med andra. 

Obalanser visar på våra mest vanliga magsjukdomar som magsår, tarmbesvär, ätstörningar, diabetes, leverproblem, svullen mage. Magsjukdomar kan visa på ouppklarade situationer som kan ha med känslor att göra som sätter sig i magen och skapar obalans. 


Navelchakrat Svadhisthana

Färg: Orange

Plats: Under naveln

Nyckelord: Relationer, sexualitet och känslor

Chakrat har förbindelse med känslor som livsglädje, passion, kreativitet  spontanitet, självförtroende sexuallitet men även ilska.

Ett väl fungerande navelchakra ger en sund jag känsla.

Obalans här kan yttra sig som brist på kontroll över sina känslor, man kan vara överdrivet beroende av andra människor

och bekräftelse, men även motsatsen som överdriven självständighet, fysiskt kan det visa på sjukdomar

i fortplantningsorganen, urinvägarna ischias och bäckenproblem 


Rotchakrat Muladhara

 Färg: rött

Plats: svanskotan, bäckenbotten och benen

Nyckelord: Överlevnad, sexualitet och det materiella

Det samverkar med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med rotchakrat får oss att känna grundtrygghet och samhörighet med andra, att känna oss trygga gällande det materiella, ekonomi och arbete i livet. Rotchakrat står för mod, trygghet, säkerhet, grundstöttning och gränser. 

Obalans här kan visa på problem med blodcirkulationen, könsorganen samt smärta i nedre delen av ryggen. 

Vi kan uppleva otrygghet och utvecklar egenskaper som, fixering vid karriär

och materiella ting men även utmattning och ilska.


Seans


Eller medial demonstration som det också kallas förmedlar ett medium bevis på att livet fortsätter efter detta.

Mediumet förmedlar bevis och budskap till personer i publiken eller i gruppen beroende på hur stor seans det är. Medium


Ett medium är en person som kan bevisa att andevärlden existerar.

Den plats dit vår ande kommer efter vår bortgång.

Ett medium kan kommunicera mellan oss och andevärlden

och ge såpass mycket bevis att mottagaren kan förstå vem mediet har kontakt med.

Genom detta kan denne också förmedla information och budksap från andra sidan, alltså andevärlden.Medial


En person som är medial kan "ha saker på känn", rent intuitivt. Han eller hon kan också få meddelanden från andevärlden, hitta försvunna personer eller saker samt känna in andras känslor och energier. 

Alla mediala personer är olika och olika i sin medialitet, en del är duktiga på att även kunna sia om framtiden. Medial vägledning

Privatkonsulation/sittning


Psykometri


Trans 


Levitation


Ektoplasma


Fysiska fenomen


Aura