Chakraträdgården

JENNY LAGERBERG

Chakraträdgården


Långsamt växer trädgården fram, en plats för återhämtning, en plats för dig att finna ro och hitta balans. 

Med hjälp av porlande vatten, blommor och gröna växter hoppas jag på att få fram denna oas av återhämtning.

Det kommer att bli flera möten, möten med  klangskålar, trummeditationer,

yoga, fantastiska människomöten och lärdomar. 

Allt kommer att utvecklas och byggas på under några år som jag beräknar att trädgården kommer att ta. Direkt i anslutning till chakraträdgården växer pilgrimsträdgården fram, en plats där du kan finna de olika elementen under de grönskande bokskogens lövverk.