Ordförklaringar

JENNY LAGERBERG

Det finns många ord inom det mediala som kan vara svåra att förstå om man inte arbetar med det hela eller har kontakt med det på annat sätt.

 

Här kommer några av de orden som jag ofta är i kontakt med och som kan göra det lättare för er att förstå vad jag arbetar med. Alla medium arbetar olika, men så som jag beskriver nedtill är hur jag personligen uppfattar saker och arbetar.

 

 

Andevärlden:

 

Andevärlden kallar vi den plats dit våra nära och kära kommer som har gått bort. Man säger ofta också att de har gått över till "andra sidan".

 

 

Medial Demonstration/Seans:

 

En medial person håller i seansen/demonstrationen och förmedlar budskap från Andevärlden. Under en demonstration har mediet kontakt med dem på "andra sidan" och man lämnar aldrig ut personliga budskap som kan göra kunderna generade inför övriga deltagare. Utan man lämnar mer allmäna hälsningar och bevis från andevärlden, från våra nära och kära. Man kan aldrig kalla på någon från andra sidan, så jag kan tyvärr inte bestämma vem som skall komma för att besöka oss under seansen. Det är helt upp till Andevärlden vilka som kommer.

 

 

Privatkonsultation/Sittning

 

För att det skall kallas privatkonsultation/sittning sitter vi ensamma du och jag under ca 45 minuter till 1 timma. Jag arbetar som så att jag berättar kortfattat om din barndom och hur du lever idag. Alltså sådant som du kan bekräfta, och vidare berättar jag om din framtid och svarar på frågor om du har några. Du får råd och vägledning om olika vägskäl som kan komma för dig.

 

 

Privatseans:

 

Under en privatseans är jag en neutral kanal mellan dig och andevärlden. Jag kan inte kalla på någon eller bestämma vilka som ska komma, utan jag förmedlar bara budskap till dig och vill du ställa frågor brukar det också gå bra.

 

 

Spirituell Healer:

 

För de som känner sig nedstämda, har värk eller behöver lite mer balans mellan kropp och själ så kan healing vara mycket effektivt. Genom healing påskyndar man en läkeprocess i kroppen, det kan handla om ryggproblem, magont, depression mm.mm Healingens syfte är att återställa balansen i kropp, själ och sinne. Kontakta mig för mer information.

 

 

Träningscirkel/Utvecklingscirkel

 

En grupp personer som tränar och vill utveckla sin förmåga. En chans för alla att prova på vad det innebär att vara medial, eller möjlighet för de som redan börjat att träna, så kan de utveckla sin förmåga i en träningscirkel.

 

 

Transmedium/Transcirkel

 

När en person går i trans, så ställer man sin kropp till andevärldens förfogande. Andevärlden kan då prata direkt genom denna person och samtala med de övriga som sitter i cirkeln. Man kan då fråga om dennes namn, var den levde och när och få fram mycket fakta från den tid då anden levde på jorden. Det är bara en i taget som går i trans i dessa cirklar. Det finns alltid en cirkelledare med i denna cirkel som ser till mediumet som går i trans. Cirkelledaren ser också till att lämna information till alla cirkeldeltagarna om hur man skall bete sig under själva sessionen. Det krävs mycket träning för att kunna gå i trans och att våga "släppa taget". Att sitta med i en sådan här cirkel brukar vara något utöver det vanliga och det ger en hel del upplevelser genom att bara sitta med i cirkeln.

 

 

Fysisk cirkel/Fysiskt medium

 

I en fysisk cirkel får man saker till att röra på sig. Man kan också få andevärlden till att prata högt genom en sk "röstlåda", man hör då röster från andevärlden och man kan prata med dem genom denna. Röstlådan fungerar som en megafon kan man kalla det för att förenkla det hela. Denna cirkel utförs i mörker, totalt mörker. För att man ska kunna säga att andevärlden verkligen har visat sig eller att man har hört andevärlden så ska alla som sitter med i cirkeln uppleva detta. Även om rummet är mörklagt så kommer man att se andevärlden. De visar sig som en dimma som lyser eller som små ljusprickar. Som eldflugar som lyser på natten ungefär. Alla ska också kunna höra ljud som kommer, antingen kommer det som röster från "röstlådan" eller så kan det komma steg elller andra ljud i rummet. Denna cirkel är heller inget för nybörjare, utan kräver många års träning och erfarenhet av kontakt med andevärlden. Det är inte alla som kan bli varken transmedium eller fysiskt medium.

 

 

Clairvoyance

 

Att vara clairvoyance, innebär att du kan SE bilder som de visar dig från andevärlden. Du kan se andarna när de visar sig för dig och du kan se de saker som de visar för dig.

 

 

Clairsentiensce

 

Betyder att du kan KÄNNA av andevärlden. Man kan då känna hur en ande har varit som människa, tex glad, nedstämd eller om den hade någon värk någonstans. Denna värk ger de dig under en kort stund för att du ska förstå eller förmedla den till en sitter. Du kan te x få känsla av att du ligger på sjukhus i en respirator, och kan då förmedla detta vidare. I samma stund som du förmedlar så försvinner också känslan, allt för att du inte ska känna obehag.

 

 

Clairaudience

 

Att vara clairaudience betyder att du kan HÖRA andevärlden. Det är som en röst som talar till dig i ditt huvud, och du kan då vidarebefordra detta till en sitter, eller om det är till dig själv. Man kan ibland höra hela meningar och ibland bara några ord som de ger en.

 

 

Aura

 

Auran är ett elektromagnetiskt fält som finns runt allt levande. Ett energifält kan man kalla det. Finns runt människor, djur och växter... Somliga har en väldigt stor aura medan andra har ett mindre energifält runt sig. Det finns idag kameror som kan ta bilder av din aura. Även elektriska apparater som mäter ditt aurafält. Med de gamla slagrutorna/pekpinnarna går det också bra att mäta hur stort aurafält man har runt sig. Detta med hjälp av en vän som går med "pekarna" mot dig. Det finns de som har tränat sig fram till att kunna se auran runt människor och runt allt annat levande.

 

 

Psykometri

 

Att arbeta med psykometri innebär att du kan känna på ett föremål och berätta om dess historia. Detta har inte med andevärlden att göra. Utan man arbetar som genom telepati. Man kan t ex känna på ett föremål som har tillhört en person och då få fram information om personen och hur denne levde.

 

 

Länkning

 

Länkning kallar vi det vi gör när vi har kontakt med andevärlden.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved